Şcoala primară a fost inaugurată la 25 ianuarie 1865 cu sprijinul Administraţiei Domeniului Coroanei. Clădirea şcolii a fost inaugurată la 26 octombrie 1887 cu două săli de clasă, cancelarie şi două locuinţe. În anul 1884 a fost înfiinţată biblioteca şcolară.

Dintre cadrele didactice care au rămas în Cartea de onoare a școlii:

Vasile Lovinescu şi Mihai Lupaşcu, care au înfiinţat primele cercuri culturale;

Simion Chirileanu– a înfiinţat cele dintâi cursuri de alfabetizare;

Gheorghe Papadopol (1894-1915) care a înfiinţat cea dintâi bancă populară din regiune;

Ioan Zotta (1918-1934), a înfiinţat Căminul cultural „M.Sadoveanu” din Mălini şi Banca învăţătorilor din judeţ, prima „bancă învăţătorească” din ţară.

Mai amintim pe: Octav Cernescu,  Eugen Labiş, Ilie Grigore, Alexandru Voicu, Gheorghe Boaru, Constantin Todicescu, Vasile Plăcintă, ş.a.

În anii şcolari 1916–1918, şcoala cuprindea 3 corpuri de clădiri şi 5 săli de clasă, din care una pentru lucru manual, precum şi 6 săli de locuit.

Începând cu anul şcolar 1963 – 1964 învăţământ elementar îşi prelungeşte durata la 8 clase, iar la nivelul localităţii Mălini ia fiinţă şcoala de meserii cu profil de prelucrare a lemnului care funcţionează până în august 1970.

Începând cu anul şcolar 1963 – 1964 învăţământ elementar îşi prelungeşte durata la 8 clase, iar la nivelul localităţii Mălini ia fiinţă şcoala de meserii cu profil de prelucrare a lemnului care funcţionează până în august 1970.

În perioada septembrie 1969 – august 1979, este organizat la şcoala de centru învăţământ fără frecvenţă, iar din anul şcolar 1974-1975, învăţământul de 10 ani devine obligatoriu, la şcoala noastră funcţionând 6 clase de treapta I de liceu cu profilurile mecanic, prelucrarea lemnului şi agricol.

După anul 1990, învăţământul liceal se transformă pe rând în învăţământ complementar, de ucenici şi în şcoală de arte şi meserii.

Localul nou al şcolii a fost construit în anul 1972 şi inaugurat la data de 1 septembrie 1975, iar cel în care funcţionează grădiniţa şi o parte a învăţământului primar a fost construi în anul 1985.

Şcoala de Arte şi Meserii „Nicolae Labiş” Mălini a fost unitate cu personalitate juridică începând cu 1 ianuarie 2006 (până la aceasta dată fiind şcoala coordonatoare pentru cele 5 unităţi de învăţământ cu cl I-VIII şi una cu cl I-IV din comuna Mălini).

Începând cu 1 septembrie 2011, Scoala ”Nicolae Labiș” Malini este unitate cu personalitate juridica, având în subordine toate unitățile scolare din comuna Malini, în total 11 structuri: (Școala Gimnazială Suha, Școala Gimnazială Pîraie, Școala Gimnazială Poiana Mărului, Școala Gimnazială Văleni, Școala Primară Văleni Stânişoara, Grădinița cu Program Normal Mălini, Grădinița cu Program Normal Mălini nr. 2, Grădinița cu Program Normal Pîraie, Grădinița cu Program Normal Poiana Mărului, Grădinița cu Program Normal Văleni, Grădinița cu Program Normal Văleni Stânişoara).
cronologie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *