Decembrie la Mălini

La Mălini, decembrie e sinonim cu ,,luna lui Labiș“. Născut și trecut în veșnicie în decembrie, poetul pare să ne amintească, mereu ca și Eminescu altădată, că ,,începutul și sfârșitul sunt a filei două fețe” și că  ,,vede-n capăt începutul cine știe să le-nvețe “. Într-un singur cuvânt PERMANENȚĂ.

Școala, biblioteca și căminul cultural din Mălini, în fața căruia tronează o statuie a poetului achiziționată prin grija primarului Petru Nistor, îi poartă numele. Cum altfel? Copiii îi recită cu mândrie versurile și chiar își încearcă și ei condeiul. Doar trăiesc pe un tărâm al poeziei, nu-i așa?

În fiecare an, în decembrie, școala pe care am slujit-o aproape patru decenii, îmi face câte un dar de suflet. Iar darul e parcă an de an mai frumos. Anul acesta participarea la ediția a II-a a ,,Zilelor Școlii Nicolae Labiș” , organizate în perioada 2-6 decembrie, a fost cu adevărat o revelație. Organizatorii-școala în frunte cu doamnele profesoare  Viorica Davidel-director și Rodica Corduneanu-coordonator de proiecte și programe educative, în colaborare cu primăria prin persoana domnului Dumitru Amariei, viceprimar și redactor al ziarului local, s-au întrecut pe ei înșiși. Festivitatea de deschidere a sărbătorii „Zilelor Şcolii”, ediţia a II-a, a continuat cu o serie de concursuri şi ateliere de creaţie la care au participat elevii, urmate de lansarea celui de al doilea număr al revistei şcolii, „La noi, acasă, la Mălini ”. Manifestările au inclus, ca și anul trecut, un simpozion al profesorilor de limba română din comună. Dacă anul trecut simpozionul a avut ca temă poezia lui Nicolae Labiș, anul acesta numele poetului a fost corelat cu numele celui pe care poetul îl numește în grai dulce moldovenesc ,,bădița Sadoveanu”. Sunt 55 de ani de când prozatorul a părăsit această lume. Trăim pe meleaguri sadoveniene și labișiene. Drumul care urcă spre Munții Stânișoarei în vârful cărora se află Crucea Talienilor, e drumul Victoriei Lipan și drumul bătut adesea de Labiș în căruța bădiții Gheorghe Panțiru de la Văleni. Iar Sdoveanu a pescuit cândva în râul Suha cel cu ,,păstrăvi pestriți” în care Labiș se scălda cu ,,ochii deschiși”.

Se spune că o dată, intând într-o sală a Școlii de Literatură din Kiseleff 10 pentru a vorbi cursanților, Sadoveanu, care știa ca nimeni altul că din școala aceea vor ieși atâția scriitori câți au intrat, a întrebat scurt: ,,Labiș e aici? “. Și când de undeva o voce i-a răspuns afirmativ, maestrul a conchis:  ,, Bine, atunci putem începe”.

Ni l-au reamintit, așadar, pe Sadoveanu,  profesorii Liliana Popescu, Angelica Murărașu, Mihaela Isăilă, Dumitru Murariu, pentru ca în final Dumitru Amariei să-i readucă împreună în fața ascultătorilor pe cei doi mari creatori într-o parabolă emoțională.

Manifestările au culminat în ziua de 6 decembrie cu spectacolul artistic ,,Ștafeta generațiilor” desfășurat la Căminul Cultural Mălini, într-o sală de o mare frumusețe, renovată de curând. Sala gemea de lume: copii, părinți, bunici, profesori de azi și de ieri, foști elevi ai școlii, invitați.  Printre invitați, preot profesor Gheorghe Brădățanu, un mare iubitor de carte și un excelent cunoscător al istoriei locurilor, vorbind celor prezenți despre Labiș în memoria sucevenilor și a românilor. Și ca o transpunere în realitate a visului labișian cu ,,a venit Eminescu la mine”, printre invitați s-a aflat doamna Maria Popescu, profesor de limba română în Botoșani și colaborator al Școlii Mălini, în proiecte educative pe tema Eminescu- Labiș.

Am trăit un moment de intensă bucurie când directoarea școlii a dat citire unui mesaj emoționant semnat de profesorul Petre Nicolaescu de la Școala ,,Petre Ghelmez” din București, împreună cu care, când încă eram la catedră, am inițiat un proiect educativ inspirat de opera celor doi poeți al căror nume îl poartă școlile noastre. Bucureștenii s-au legat sufletește atât de mult de Mălinii lui Labiș înât proiectul continuă și azi, patronat în continuare de doamna Margareta Labiș. Iată mi-am spus, te retragi, dar ce frumos este și ce bucurie simți când rămâne ceva după tine!

O altă bucurie a fost reîmtâlnirea pe care organizatorii au prilejuit-o profesorilor pensionari, cărora, doamna directoare le-a înmânat, drept omagiu, diplome pentru întreaga lor carieră didactică. Primul nume care s-a auzit a fost cel al Adelei Popa, fost director al școlii. ,,Nu sunt un om în vârstă”, a spus ea, ,,sunt un om cu multe amintiri”.

Apoi rând pe rând au urcat pe scenă formațiile artistice ale copiilor, frumoși, îmbrăcați de sărbătoare, cu tricolor în piept. Întâi, copiii de la Poiana Mărului, locul de naștere al poetului. Profesorul Spiridon Julei și-a acordat vioara și sala a țâșnit brusc în picioare, pentru că vocile subțirele și suave au început să cânte ,,Deșteaptă-te române!”. Au urmat alte cântece patriotice, iar în final ,,Odă bucuriei”.

Au răsunat apoi colinde, aduse pe scenă de copiii de la Suha și Mălini, îndrumați de profesorii Liliana Popescu și Luminița Norocel, versuri ale poetului, s-au derulat scenete și momente de joc popular și dans modern. Copiii de la Pîraie au dovedit un talent actoricesc remarcabil și am fost uimiți, să aflăm de la profesorii lor Mihaela Isăilă și Olimpia Plăcintă că i-au îndrumat din umbră, ideea de spectacol și regia le aparține de fapt lor, copiilor.

Simona Vasilovici, fostă elevă a școlii, astăzi un interpret de muzică populară cu care comuna se mândrește, a oferit copiilor un dar muzical de Moș Nicolae, înconjurată de copii legănându-se fericiți în pas de horă.

Spectacolul s-a încheiat în chip simbolic cu o parabolă scenică interpretată cu talent și emoție artistică pe fundalul unei transpuneri muzicale răscolitoare a poeziei ,,Moartea căprioarei”. Interpreți- un grup de elevi ai școlii din Mălini, îndrumați de profesoara Angelica Murărașu. ,,Răducu chiar plânge”- am auzit lângă mine o voce. Da , Radu Burlui, elevul care l-a interpretat pe poet, chiar plângea. Și de aici încep ,,necuvintele” lui Nichita Stănescu, cel care, atunci când l-a auzit pe Nicolae Labiș recitând, într-un amfiteatru bucureștean, ,,Moartea căprioarei” s-a gândit că el n-ar putea ajunge niciodată un poet atât de mare. Și a ajuns. Iar peste ani avea să-i fie mereu dor de ,,cristalinul cântec al neuitatului nostru Nicolae Labiș”. Ca si nouă…

 Profesor Maria Crețu

Zilele scolii ,,Nicolae Labis” Malini

Programul dedicat
Zilelor școlii ,,Nicolae Labiș” Mălini
Ediția a II-a

VINERI, 2 DECEMBRIE 2016
10.00  – Deschiderea manifestărilor cu un careu în curtea școlii
– Vizitarea Casei memoriale ,,Nicolae Labiș” –clasele I și pregătitoare
11.00 – Concurs și expoziție de desene de iarnă inspirate din poezia Fulg de  Nicolae Labiș -clasele  a II-a și a III-a
12.00 – ,,Mandru de școala mea” – Concurs de poezii, eseuri și postere – clasele V-VIII
13.00 – Expoziție de fotografie veche ,,Istoria școlii în imagini”

LUNI, 5 DECEMBRIE 2016 
12.00 – Simpozion ,, Sadoveanu pe plaiuri mălinene”

MARȚI, 6 DECEMBRRIE 2016
13.00 – Spectacol artistic ,,Ștafeta generațiilor” – toate școlile din comună

Concurs ocuparea postului de Ingrijitor

 ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Școala Gimnazială ”Nicolae Labiș” cu sediul in: loc. Mălini, str. Principală, nr.270, jud.Suceava, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului – îngrijitor (4 posturi)  – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:  – nivelul studiilor: gimnaziale.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 16 decembrie 2016, ora 9,00, la sediul unității.
Proba practică:- data de 16 decembrie 2016, ora 13,00, la sediul unității.
Proba de interviu:- data de 16 decembrie 2016, ora 15,00, la sediul unității.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 9 decembrie 2016, la sediul unității.
Date contact: scoala_nlabis@yahoo.com tel. 0230537341.

Reprezentant legal,
Prof. Davidel Viorica, director

Institutii arondate

Școala Gimnazială Mălini

Sc Gimnaziala Malini

Școala Gimnazială Suhascoala_suha

Școala Gimnazială Pîraie

Sc Gimnaziala Piraie

Școala Gimnazială Poiana Mărului

Sc Gimnaziala Poiana Marului

Școala Primară Văleni

Sc Gimnaziala Valeni nr 1

Școala Primară Văleni Stânişoara

Sc Primara Valeni nr 2

Grădinița cu Program Normal Mălini

GPN Malini

Grădinița cu Program Normal Mălini nr. 2

Grădinița cu Program Normal Pîraie

Grădinița cu Program Normal Poiana Mărului

GPN Poiana Marului

Grădinița cu Program Normal Văleni

Grădinița cu Program Normal Văleni Stânişoara

Repere cronologice

 Şcoala primară a fost inaugurată la 25 ianuarie 1865 cu sprijinul Administraţiei Domeniului Coroanei. Clădirea şcolii a fost inaugurată la 26 octombrie 1887 cu două săli de clasă, cancelarie şi două locuinţe. În anul 1884 a fost înfiinţată biblioteca şcolară.

Dintre cadrele didactice care au rămas în Cartea de onoare a școlii:

Vasile Lovinescu şi Mihai Lupaşcu, care au înfiinţat primele cercuri culturale;

Simion Chirileanu– a înfiinţat cele dintâi cursuri de alfabetizare;

Gheorghe Papadopol (1894-1915) care a înfiinţat cea dintâi bancă populară din regiune;

Ioan Zotta (1918-1934), a înfiinţat Căminul cultural „M.Sadoveanu” din Mălini şi Banca învăţătorilor din judeţ, prima „bancă învăţătorească” din ţară.

Mai amintim pe: Octav Cernescu,  Eugen Labiş, Ilie Grigore, Alexandru Voicu, Gheorghe Boaru, Constantin Todicescu, Vasile Plăcintă, ş.a.

În anii şcolari 1916–1918, şcoala cuprindea 3 corpuri de clădiri şi 5 săli de clasă, din care una pentru lucru manual, precum şi 6 săli de locuit.

Începând cu anul şcolar 1963 – 1964 învăţământ elementar îşi prelungeşte durata la 8 clase, iar la nivelul localităţii Mălini ia fiinţă şcoala de meserii cu profil de prelucrare a lemnului care funcţionează până în august 1970.

Începând cu anul şcolar 1963 – 1964 învăţământ elementar îşi prelungeşte durata la 8 clase, iar la nivelul localităţii Mălini ia fiinţă şcoala de meserii cu profil de prelucrare a lemnului care funcţionează până în august 1970.

În perioada septembrie 1969 – august 1979, este organizat la şcoala de centru învăţământ fără frecvenţă, iar din anul şcolar 1974-1975, învăţământul de 10 ani devine obligatoriu, la şcoala noastră funcţionând 6 clase de treapta I de liceu cu profilurile mecanic, prelucrarea lemnului şi agricol.

După anul 1990, învăţământul liceal se transformă pe rând în învăţământ complementar, de ucenici şi în şcoală de arte şi meserii.

Localul nou al şcolii a fost construit în anul 1972 şi inaugurat la data de 1 septembrie 1975, iar cel în care funcţionează grădiniţa şi o parte a învăţământului primar a fost construi în anul 1985.

Şcoala de Arte şi Meserii „Nicolae Labiş” Mălini a fost unitate cu personalitate juridică începând cu 1 ianuarie 2006 (până la aceasta dată fiind şcoala coordonatoare pentru cele 5 unităţi de învăţământ cu cl I-VIII şi una cu cl I-IV din comuna Mălini).

Începând cu 1 septembrie 2011, Scoala ”Nicolae Labiș” Malini este unitate cu personalitate juridica, având în subordine toate unitățile scolare din comuna Malini, în total 11 structuri: (Școala Gimnazială Suha, Școala Gimnazială Pîraie, Școala Gimnazială Poiana Mărului, Școala Gimnazială Văleni, Școala Primară Văleni Stânişoara, Grădinița cu Program Normal Mălini, Grădinița cu Program Normal Mălini nr. 2, Grădinița cu Program Normal Pîraie, Grădinița cu Program Normal Poiana Mărului, Grădinița cu Program Normal Văleni, Grădinița cu Program Normal Văleni Stânişoara).
cronologie