Planul de dezvoltare 2016-2020

Planul operational – an scolar 2015-2016

PLAN -MANAGERIAL -2016-2017

Pozitie geografica

Şcoală GimnazialăNicolae Labiş” Mălini, este situată în partea centrală a satului de reşedinţă Mălini, la cca. 20 km distanţă de municipiul Fălticeni, respectiv 45 km de reşedinţa judeţului Suceava.

Comuna Malini

Comuna Malini

Profilul scolii:

învăţământ general

Nivelul:

învăţământ primar, gimnazial

Misiunea  şcolii

Şcoala Gimnazială „Nicolae Labiş” Mălini, în cooperare cu partenerii educaţionali, oferă elevilor condiţii optime învăţării, descoperirii de sine şi orientării spre împlinire în viaţă.

Viziunea școlii

Viziunea noastra este îndreptată spre adaptarea şi creşterea capacităţii acesteia de a contribui la dobândirea competenţelor cheie de către elevi, promovând un dialog deschis şi permanent cu partenerii educaţionali şi sociali. Relaţia şcoală – familie – comunitate locală trebuie să se sprijine pe cooperare în interesul tuturor, dar mai ales al copiilor, având drept ţel final integrarea lor în societate.

Ţintele strategice

 Priorităţile strategice ale Şcolii Gimnaziale ,,Nicolae Labis”Malini pentru următorii ani şcolari, decurgând din analiza activităţii realizată în cadrul Raportului privind starea şi calitatea activităţii desfăşurate în anul şcolar 2014-2015, vizează:

  1.  Asigurarea, dezvoltarea si modernizarea continua a şcolii  prin achiziționarea  mijloacelor moderne în procesul de predare, învățare, evaluare, și crearea condițiilor optime pentru siguranța elevilor;
  2.  Dezvoltarea managementului institutional si educational in unitatea de invatamant;
  3.  Perfectionarea cadrelor didactice corespunzătoare aplicării cerinţelor sistemului de învăţămant;
  4.  Asigurarea relației cu comunitatea–parteneriate cu organismele coordonatoare, organele administrativ-locale, nonguvernamentale, familie, școală;
  5.  Flexibilitatea ofertei curriculare și extracurriculare a unitatii de invatamant care să permită dezvoltarea liberă și armonioasă a copiilor, integrarea cu ușurință în activitatea școlară;